Dự báo thời tiết Huyện Na Rì - Bắc Kạn theo giờ

 • 10:00 am T7
  30.9°
  Cảm giác như 34.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   1.46 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T7
  30.6°
  Cảm giác như 34.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   1.82 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T7
  32°
  Cảm giác như 35.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   2.19 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T7
  31.4°
  Cảm giác như 36.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   2.34 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T7
  33.7°
  Cảm giác như 37.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   2.03 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T7
  34.4°
  Cảm giác như 38.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   2.62 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T7
  33.4°
  Cảm giác như 38.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   2.43 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T7
  31.5°
  Cảm giác như 36.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   1.7 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T7
  28.2°
  Cảm giác như 31.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.24 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T7
  26.6°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.45 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T7
  26.4°
  Cảm giác như 27.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.65 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T7
  26.4°
  Cảm giác như 27.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.88 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T7
  25.4°
  Cảm giác như 26.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.16 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T7
  25.5°
  Cảm giác như 26.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.71 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am CN
  25°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.95 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am CN
  24.8°
  Cảm giác như 25.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.88 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am CN
  24.4°
  Cảm giác như 25.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.86 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am CN
  24.2°
  Cảm giác như 25.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.78 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am CN
  25°
  Cảm giác như 25.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.23 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am CN
  24.2°
  Cảm giác như 25.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.98 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am CN
  24.8°
  Cảm giác như 25.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.59 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am CN
  25.8°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.07 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am CN
  27.4°
  Cảm giác như 30.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.27 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am CN
  27.1°
  Cảm giác như 31°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.58 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am CN
  27°
  Cảm giác như 31.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.92 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am CN
  28°
  Cảm giác như 31.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.24 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm CN
  30°
  Cảm giác như 35°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   1.52 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm CN
  31.5°
  Cảm giác như 36.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   1.79 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm CN
  32.3°
  Cảm giác như 37.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   2.05 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm CN
  33°
  Cảm giác như 37.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   1.99 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm CN
  31.6°
  Cảm giác như 36°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   1.37 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm CN
  31.4°
  Cảm giác như 36.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   0.98 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm CN
  28°
  Cảm giác như 32.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   0.8 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm CN
  26.4°
  Cảm giác như 26.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.52 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm CN
  25.9°
  Cảm giác như 26.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.28 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm CN
  24.9°
  Cảm giác như 25°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.74 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm CN
  22.2°
  Cảm giác như 22.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.44 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 pm CN
  21.1°
  Cảm giác như 22.3°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.19 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 am T2
  21.7°
  Cảm giác như 21.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.55 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 am T2
  21.3°
  Cảm giác như 22.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 am T2
  21.8°
  Cảm giác như 22°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.58 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 am T2
  21.8°
  Cảm giác như 22.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.26 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 am T2
  21.1°
  Cảm giác như 22.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.07 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 am T2
  21.1°
  Cảm giác như 22.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.04 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 am T2
  21.1°
  Cảm giác như 22.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.77 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 am T2
  22.4°
  Cảm giác như 23.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.87 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 am T2
  22°
  Cảm giác như 23.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.8 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 am T2
  23°
  Cảm giác như 24.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.97 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Na Rì - Bắc Kạn trong 12h tới