Dự báo thời tiết Huyện Na Rì - Bắc Kạn 20 ngày tới

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

1.84 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

2.18 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

1.41 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

1.67 m/s

Gió

95%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

1.79 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

2.06 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.58 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

33 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

1.87 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

33 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

1.89 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

35 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

1.96 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

1.88 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

1.81 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

1.84 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.09 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.44 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

1.94 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

1.26 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

0.92 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

30 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.2 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.7 m/s

Gió

74%

Độ ẩm