Dự báo thời tiết Huyện Na Rì - Bắc Kạn 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
2.02 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
2.12 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
2.74 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
1.52 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
1.97 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
1.72 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
1.29 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
2.34 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

98%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/22°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
2.71 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
1.96 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
1.28 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
1.5 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
1.36 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
1.47 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
2.01 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

61%