Dự báo thời tiết Huyện Chợ Mới - Bắc Kạn theo giờ

 • 10:00 pm T3
  22.2°
  Cảm giác như 22.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.21 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 pm T3
  22.6°
  Cảm giác như 22.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.84 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 am T4
  22.8°
  Cảm giác như 22.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.03 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 am T4
  22.9°
  Cảm giác như 22.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.1 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 am T4
  22.9°
  Cảm giác như 23.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.03 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 am T4
  22.2°
  Cảm giác như 23.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.77 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 am T4
  22.5°
  Cảm giác như 23.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.74 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 am T4
  22.1°
  Cảm giác như 23.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.71 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 am T4
  22.5°
  Cảm giác như 23.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.76 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 am T4
  22.6°
  Cảm giác như 23°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.57 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 am T4
  22.4°
  Cảm giác như 23.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.65 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 am T4
  23.7°
  Cảm giác như 24°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.51 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T4
  24°
  Cảm giác như 24.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.36 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T4
  24°
  Cảm giác như 24.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.27 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T4
  23.9°
  Cảm giác như 24.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.3 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T4
  24°
  Cảm giác như 24.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.44 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T4
  24.6°
  Cảm giác như 25.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.68 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T4
  25.5°
  Cảm giác như 26.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.51 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T4
  25.7°
  Cảm giác như 26.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.63 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T4
  26.9°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.89 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T4
  25.7°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.14 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T4
  24.1°
  Cảm giác như 25.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.73 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T4
  25.5°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.84 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T4
  25.8°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.03 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T4
  25°
  Cảm giác như 25.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.52 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T4
  25°
  Cảm giác như 25.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.45 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T5
  24.8°
  Cảm giác như 25°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.89 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T5
  25°
  Cảm giác như 25.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   1.09 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T5
  24.4°
  Cảm giác như 25.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.06 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T5
  23.5°
  Cảm giác như 24.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   1.48 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T5
  23.6°
  Cảm giác như 24.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.62 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T5
  23.5°
  Cảm giác như 24.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.98 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 am T5
  23°
  Cảm giác như 24.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.28 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T5
  24°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.85 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T5
  25.7°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.75 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T5
  27°
  Cảm giác như 27.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.75 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T5
  27.3°
  Cảm giác như 30.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.69 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T5
  27.4°
  Cảm giác như 30.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.62 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T5
  27.6°
  Cảm giác như 30.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.44 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T5
  29.1°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.44 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T5
  31.8°
  Cảm giác như 36.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   1.5 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T5
  31.2°
  Cảm giác như 37.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   2.16 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T5
  30.7°
  Cảm giác như 36.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.14 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T5
  28.5°
  Cảm giác như 33.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.72 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T5
  27.5°
  Cảm giác như 30.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.11 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T5
  25.5°
  Cảm giác như 26.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   1.77 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T5
  24°
  Cảm giác như 26.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.93 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T5
  24°
  Cảm giác như 25.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.75 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Chợ Mới - Bắc Kạn trong 12h tới