Dự báo thời tiết Huyện Chợ Mới - Bắc Kạn 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
1.9 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
1.87 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

999 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
2.07 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
2.07 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
2.05 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
2.18 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
2.19 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
1.28 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
1.25 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
3.13 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
3.07 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
2 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
1.69 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
1.7 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
2.2 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%