Dự báo thời tiết Huyện Chợ Đồn - Bắc Kạn 20 ngày tới

33 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

2.19 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

1.77 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

1.66 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

1.2 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

1.23 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

2.02 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

2.48 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

33 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

1.77 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

2.37 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.1 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.33 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

31 °/25 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.24 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

34 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.47 m/s

Gió

54%

Độ ẩm

33 °/25 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.78 m/s

Gió

58%

Độ ẩm

35 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.65 m/s

Gió

50%

Độ ẩm

36 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

998 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.41 m/s

Gió

48%

Độ ẩm

35 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

997 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

1.69 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

0.87 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

0.93 m/s

Gió

84%

Độ ẩm