Dự báo thời tiết Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn theo giờ

 • 6:00 am T2
  23.1°
  Cảm giác như 23.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.48 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T2
  23.6°
  Cảm giác như 23.8°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.59 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T2
  23°
  Cảm giác như 24.9°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.69 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T2
  23.2°
  Cảm giác như 25°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.5 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T2
  24°
  Cảm giác như 24.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.46 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T2
  24.5°
  Cảm giác như 25°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.44 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T2
  24.1°
  Cảm giác như 25°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.55 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T2
  26.7°
  Cảm giác như 27.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.95 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T2
  28.2°
  Cảm giác như 32.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   0.67 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T2
  31.1°
  Cảm giác như 35.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   0.89 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T2
  32°
  Cảm giác như 35.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   1.01 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T2
  30.7°
  Cảm giác như 34.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   1.33 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T2
  27.3°
  Cảm giác như 30.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   0.62 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T2
  25.3°
  Cảm giác như 26.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.27 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T2
  25.5°
  Cảm giác như 26.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.61 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T2
  25.6°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.41 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T2
  25.9°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.56 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T2
  24.9°
  Cảm giác như 25.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.99 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T3
  24.5°
  Cảm giác như 25.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.89 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T3
  24.5°
  Cảm giác như 25.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.84 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T3
  24.4°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.75 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T3
  25°
  Cảm giác như 25.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.71 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T3
  24.9°
  Cảm giác như 25.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.76 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T3
  24.1°
  Cảm giác như 25.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.74 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T3
  24.7°
  Cảm giác như 25.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.77 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T3
  24.6°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.77 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T3
  25.1°
  Cảm giác như 26.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.61 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T3
  25.6°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.39 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T3
  26.8°
  Cảm giác như 28°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.38 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T3
  26°
  Cảm giác như 26.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.43 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T3
  26.8°
  Cảm giác như 26.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.38 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T3
  27.6°
  Cảm giác như 28°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.46 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T3
  28°
  Cảm giác như 30.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.54 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T3
  28°
  Cảm giác như 30.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.87 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T3
  28°
  Cảm giác như 30°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.56 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T3
  27.9°
  Cảm giác như 30.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T3
  25.8°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.47 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T3
  24.6°
  Cảm giác như 25.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.73 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T3
  24.2°
  Cảm giác như 25°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.6 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T3
  23.7°
  Cảm giác như 24.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.54 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T3
  23.7°
  Cảm giác như 23.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.31 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 pm T3
  23°
  Cảm giác như 24°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.11 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 am T4
  22.2°
  Cảm giác như 23.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.22 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 am T4
  21°
  Cảm giác như 22.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.59 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 am T4
  22°
  Cảm giác như 22.8°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.93 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 am T4
  22.2°
  Cảm giác như 22.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.05 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 am T4
  22.1°
  Cảm giác như 22.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.87 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 am T4
  21.5°
  Cảm giác như 22.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.05 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn trong 12h tới