Dự báo thời tiết Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/12°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.08 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

11°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/11°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.28 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/15°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
1.64 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/18°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.73 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

11°/9°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/10°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.79 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

10°/9°

Nhiệt độ
Sáng/tối

9°/10°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
1.97 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/14°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
1.5 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/20°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.42 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.97 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.03 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.71 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.59 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.75 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/18°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.51 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/13°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.53 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%