Dự báo thời tiết Huyện Việt Yên - Bắc Giang 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/15°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.67 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/13°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.23 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/11°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.23 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/14°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.19 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/21°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.48 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.02 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.72 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/20°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.53 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/18°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.06 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/17°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.3 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/18°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.01 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.5 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.39 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.73 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.35 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%