Dự báo thời tiết Huyện Tân Yên - Bắc Giang theo giờ

 • 8:00 pm T5
  28.9°
  Cảm giác như 35°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   4.03 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 9:00 pm T5
  28.1°
  Cảm giác như 32.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   4.27 m/s
  • Điểm ngưng
   26 °
 • 10:00 pm T5
  27.7°
  Cảm giác như 31.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   7.2 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm T5
  27°
  Cảm giác như 27.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   5.98 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 am T6
  27°
  Cảm giác như 26.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   5.31 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T6
  27°
  Cảm giác như 27.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   4.36 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 28°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   5 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T6
  26.2°
  Cảm giác như 27.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   5.18 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T6
  25.8°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   5.42 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T6
  25.1°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   6.31 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   6.11 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T6
  27.9°
  Cảm giác như 27.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   6.23 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T6
  28.4°
  Cảm giác như 32.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   7.37 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T6
  29.7°
  Cảm giác như 34.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   7.23 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T6
  32.2°
  Cảm giác như 37.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   7.02 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T6
  33.9°
  Cảm giác như 39.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   7.13 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T6
  35.1°
  Cảm giác như 40.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   6.92 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T6
  35.9°
  Cảm giác như 41.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   7.01 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T6
  36.6°
  Cảm giác như 41°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   6.62 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T6
  35°
  Cảm giác như 41.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   7.43 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T6
  34.2°
  Cảm giác như 39.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   7.35 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T6
  32.5°
  Cảm giác như 37.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   7.78 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T6
  29.3°
  Cảm giác như 33.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   5.71 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T6
  28.7°
  Cảm giác như 31.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   3.62 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T6
  27.5°
  Cảm giác như 30.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   3.85 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T6
  27.6°
  Cảm giác như 29°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   3.99 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T6
  27.2°
  Cảm giác như 27.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   5.55 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T6
  28°
  Cảm giác như 27.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   5.11 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T7
  26.5°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   4.73 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T7
  26.1°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   6.59 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T7
  26.7°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   5.54 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T7
  27.2°
  Cảm giác như 27.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   4.82 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T7
  26°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   4.55 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T7
  26.1°
  Cảm giác như 27.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   4.65 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T7
  26.2°
  Cảm giác như 27.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   3.72 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T7
  27.6°
  Cảm giác như 30.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   5.05 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T7
  28°
  Cảm giác như 32°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   5.4 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T7
  29.2°
  Cảm giác như 33.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   5.19 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T7
  30.8°
  Cảm giác như 35.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   5.1 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T7
  33.6°
  Cảm giác như 38.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   5.32 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T7
  32.5°
  Cảm giác như 38°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   5.09 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T7
  37°
  Cảm giác như 41.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   5.33 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T7
  35.1°
  Cảm giác như 41.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   6.57 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T7
  35.6°
  Cảm giác như 41.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   7.64 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T7
  33.8°
  Cảm giác như 38.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   6.16 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T7
  32.3°
  Cảm giác như 37.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   6.76 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T7
  29.2°
  Cảm giác như 34.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   7.05 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T7
  28.5°
  Cảm giác như 31.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   3.1 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Tân Yên - Bắc Giang trong 12h tới