Dự báo thời tiết Huyện Tân Yên - Bắc Giang 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.47 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/15°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.23 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.36 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.96 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.81 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/12°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4.46 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/14°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.69 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/16°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.94 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/13°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.69 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

11°/10°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/11°

áp suất
Áp suất

1025 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.51 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/13°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.06 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/17°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.16 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.5 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.31 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.88 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

74%