Dự báo thời tiết Huyện Sơn Động - Bắc Giang theo giờ

 • 9:00 am T7
  29.1°
  Cảm giác như 32°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   6.42 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T7
  29.7°
  Cảm giác như 32.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   5.49 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T7
  30.1°
  Cảm giác như 33.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   6.17 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T7
  31.1°
  Cảm giác như 35.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   6.31 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T7
  33.7°
  Cảm giác như 37.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   6.81 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T7
  34°
  Cảm giác như 39.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   6.11 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T7
  37°
  Cảm giác như 40°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   6.46 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T7
  34.6°
  Cảm giác như 39.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   6.44 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T7
  33.5°
  Cảm giác như 39.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   7.44 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T7
  30.8°
  Cảm giác như 34.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   6.71 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T7
  28.5°
  Cảm giác như 33°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   5.62 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T7
  27.9°
  Cảm giác như 30.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   5.1 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T7
  27.7°
  Cảm giác như 31.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   5 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T7
  27.2°
  Cảm giác như 30.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.33 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T7
  27°
  Cảm giác như 29.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   3.3 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am CN
  27.7°
  Cảm giác như 29.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   5.33 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am CN
  26.2°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.08 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am CN
  26.6°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.79 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am CN
  27.1°
  Cảm giác như 29.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.93 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am CN
  27.2°
  Cảm giác như 29.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   3.37 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am CN
  28°
  Cảm giác như 30.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.94 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am CN
  27.8°
  Cảm giác như 30.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   3.71 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am CN
  27.8°
  Cảm giác như 30.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   4.18 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am CN
  27.4°
  Cảm giác như 31.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   3.56 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am CN
  27°
  Cảm giác như 31.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   3.82 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am CN
  29.7°
  Cảm giác như 33.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   3.5 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am CN
  30°
  Cảm giác như 35°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.73 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm CN
  31.3°
  Cảm giác như 37.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   5.03 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm CN
  33°
  Cảm giác như 38.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   5.35 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm CN
  32.3°
  Cảm giác như 37.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   5.18 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm CN
  33°
  Cảm giác như 37.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   5.03 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm CN
  31.1°
  Cảm giác như 36.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   6.26 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm CN
  30.6°
  Cảm giác như 35.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   6.27 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm CN
  28.5°
  Cảm giác như 32.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   4.83 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm CN
  27.4°
  Cảm giác như 31°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   3.89 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm CN
  27°
  Cảm giác như 30.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   3.44 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm CN
  27.9°
  Cảm giác như 30.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.37 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm CN
  27.4°
  Cảm giác như 29.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   0.79 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm CN
  26.8°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.14 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T2
  26.9°
  Cảm giác như 27.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   0.94 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T2
  26.6°
  Cảm giác như 27.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.55 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T2
  27°
  Cảm giác như 27.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.85 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T2
  26.6°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.72 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T2
  26.3°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.97 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T2
  26.8°
  Cảm giác như 26.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.8 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T2
  25.7°
  Cảm giác như 26.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.97 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T2
  26.9°
  Cảm giác như 27.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.72 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T2
  26°
  Cảm giác như 26.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   0.58 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Sơn Động - Bắc Giang trong 12h tới