Dự báo thời tiết Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/15°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.36 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/12°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.37 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/12°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.37 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/13°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.25 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/21°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.13 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.42 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.57 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.31 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/18°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.9 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/17°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
4.02 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/17°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.36 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.82 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.5 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.96 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.08 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%