Dự báo thời tiết Huyện Lục Nam - Bắc Giang 20 ngày tới

32 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

3.55 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

3.3 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.83 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.33 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.03 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

1.42 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.42 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

3 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.7 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.31 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.74 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.77 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.7 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.8 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.69 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.73 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.3 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.99 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.17 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

3.29 m/s

Gió

76%

Độ ẩm