Dự báo thời tiết Huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang theo giờ

 • 7:00 pm T4
  28.1°
  Cảm giác như 33°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   5.2 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 pm T4
  28°
  Cảm giác như 33°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.7 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 pm T4
  27.1°
  Cảm giác như 30.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   4.87 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm T4
  26.5°
  Cảm giác như 26.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.88 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T4
  26°
  Cảm giác như 27.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.87 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.17 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T5
  25.2°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.8 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.86 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T5
  25.8°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   2.07 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T5
  25.5°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.27 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T5
  24.5°
  Cảm giác như 25.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.45 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T5
  25.8°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.34 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T5
  26.4°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   2.81 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T5
  28.3°
  Cảm giác như 31.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   4.58 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T5
  28.5°
  Cảm giác như 33.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   5.34 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T5
  29°
  Cảm giác như 34.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   5.66 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T5
  30.1°
  Cảm giác như 35.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   5.77 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T5
  30.6°
  Cảm giác như 37°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   6.22 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T5
  30.7°
  Cảm giác như 35.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   7.89 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T5
  30.5°
  Cảm giác như 35°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   7.17 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T5
  30.6°
  Cảm giác như 36°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   7.05 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T5
  31.2°
  Cảm giác như 35.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   5.71 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T5
  28.6°
  Cảm giác như 32.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.38 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T5
  27.1°
  Cảm giác như 30.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   7.46 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T5
  27°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   5.94 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T5
  26.5°
  Cảm giác như 26.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.96 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T5
  26.3°
  Cảm giác như 26.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   6.14 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T5
  25.2°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   5.19 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T5
  25.4°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   3.71 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T6
  26.6°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   4.83 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T6
  26.1°
  Cảm giác như 27.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   3.05 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T6
  25.4°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.89 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  25.1°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.68 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T6
  25.8°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   4.26 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.92 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T6
  26.8°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   4.18 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T6
  26.4°
  Cảm giác như 27.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   4.64 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T6
  27.2°
  Cảm giác như 30°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   5.54 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T6
  28.6°
  Cảm giác như 32.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   6.59 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T6
  29.8°
  Cảm giác như 33.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   6.48 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T6
  30.8°
  Cảm giác như 35.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   6.54 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T6
  32.4°
  Cảm giác như 38°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   6.68 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T6
  34.7°
  Cảm giác như 39.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   6.11 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T6
  34.4°
  Cảm giác như 41°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   6.57 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T6
  34°
  Cảm giác như 40.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   5.85 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T6
  33.4°
  Cảm giác như 39.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   5.45 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T6
  29.5°
  Cảm giác như 33.1°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   7.37 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T6
  27.9°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   8.72 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang trong 12h tới