Dự báo thời tiết Huyện Xuyên Mộc - Bà Rịa - Vũng Tàu theo giờ

 • 7:00 pm T3
  27.9°
  Cảm giác như 30.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.28 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T3
  27.7°
  Cảm giác như 30.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.96 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T3
  28°
  Cảm giác như 29.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.36 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T3
  27.7°
  Cảm giác như 29.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.54 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T3
  27.5°
  Cảm giác như 29°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.65 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T4
  27.3°
  Cảm giác như 29.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.73 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T4
  27.9°
  Cảm giác như 27.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.44 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T4
  26.4°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T4
  26.5°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.55 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T4
  26.7°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.38 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T4
  26.8°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.53 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T4
  26.5°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.75 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T4
  30°
  Cảm giác như 34.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   3.09 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T4
  31.9°
  Cảm giác như 37°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   3.89 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T4
  34°
  Cảm giác như 38.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   4.28 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T4
  33.9°
  Cảm giác như 39.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   4.52 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T4
  34°
  Cảm giác như 38.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   4.45 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T4
  35.5°
  Cảm giác như 40.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   4.61 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T4
  36.8°
  Cảm giác như 40.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   5.28 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T4
  35.2°
  Cảm giác như 39.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   5.68 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T4
  34.9°
  Cảm giác như 38.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   5.62 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T4
  33.9°
  Cảm giác như 36.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   5.44 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T4
  31.7°
  Cảm giác như 35.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   4.47 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T4
  29.1°
  Cảm giác như 32.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.76 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T4
  28.2°
  Cảm giác như 31.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   3.19 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T4
  28.1°
  Cảm giác như 31.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.82 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T4
  27.6°
  Cảm giác như 31.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   3.08 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T4
  29°
  Cảm giác như 31.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   3.29 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T4
  27.8°
  Cảm giác như 32°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.75 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T5
  27.1°
  Cảm giác như 31.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   2.07 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 am T5
  27.6°
  Cảm giác như 30.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.6 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 am T5
  27.9°
  Cảm giác như 30.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.39 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 3:00 am T5
  27.6°
  Cảm giác như 30.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.22 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 am T5
  27.1°
  Cảm giác như 30.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.95 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 am T5
  27.1°
  Cảm giác như 30.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.21 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 am T5
  27.6°
  Cảm giác như 30.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.28 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 am T5
  29.1°
  Cảm giác như 34.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.38 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 am T5
  31.4°
  Cảm giác như 36.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   1.72 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T5
  32.3°
  Cảm giác như 38.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   2.46 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T5
  34.2°
  Cảm giác như 40.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   3.23 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T5
  35.6°
  Cảm giác như 40.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   4.22 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T5
  35.2°
  Cảm giác như 40°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   4.79 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T5
  35.8°
  Cảm giác như 40.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   5.19 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T5
  35.6°
  Cảm giác như 40.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   5.26 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T5
  34.2°
  Cảm giác như 40°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   5.22 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T5
  33.7°
  Cảm giác như 38.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   5.01 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T5
  31.2°
  Cảm giác như 36°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   4.33 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T5
  30.6°
  Cảm giác như 34.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.15 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Xuyên Mộc - Bà Rịa - Vũng Tàu trong 12h tới