Dự báo thời tiết Huyện Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu theo giờ

 • 8:00 am T2
  31.4°
  Cảm giác như 34.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   3.74 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T2
  32.1°
  Cảm giác như 34.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   3.85 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T2
  32.1°
  Cảm giác như 35°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   4.22 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T2
  33.8°
  Cảm giác như 35.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   4.51 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T2
  33.1°
  Cảm giác như 36.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   4.6 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 pm T2
  34.8°
  Cảm giác như 37°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   4.86 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 pm T2
  34°
  Cảm giác như 37.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   5.09 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm T2
  33.6°
  Cảm giác như 36.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   5.15 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm T2
  32.2°
  Cảm giác như 34°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   4.96 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T2
  30.7°
  Cảm giác như 34°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   4.59 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T2
  28.7°
  Cảm giác như 31.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   3.83 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T2
  27.4°
  Cảm giác như 30.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.13 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T2
  27.6°
  Cảm giác như 29°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   3.01 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T2
  27.9°
  Cảm giác như 29.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   3.31 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T2
  27.5°
  Cảm giác như 29.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   3.73 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T2
  28°
  Cảm giác như 29.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   3.31 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T3
  27.9°
  Cảm giác như 27.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.43 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T3
  26.8°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.14 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T3
  26.3°
  Cảm giác như 27.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.81 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T3
  26.3°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.57 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T3
  25.4°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.42 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T3
  25.7°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.42 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T3
  26.9°
  Cảm giác như 27.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.38 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T3
  28.6°
  Cảm giác như 31.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.22 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T3
  30.8°
  Cảm giác như 33.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   3.1 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T3
  32.6°
  Cảm giác như 36°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   3.58 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T3
  33.5°
  Cảm giác như 36.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   3.95 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T3
  34.3°
  Cảm giác như 36.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   4.13 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T3
  34.2°
  Cảm giác như 37.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   4.38 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T3
  34.3°
  Cảm giác như 37.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   4.56 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T3
  34°
  Cảm giác như 37.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   4.52 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T3
  33.6°
  Cảm giác như 36.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   4.24 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm T3
  32.4°
  Cảm giác như 35.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   4.51 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T3
  31.7°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   4.16 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T3
  29.1°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.21 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T3
  27.7°
  Cảm giác như 30.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.33 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T3
  27.5°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.27 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T3
  27.3°
  Cảm giác như 30.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.38 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T3
  27.3°
  Cảm giác như 30.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.28 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T3
  27.4°
  Cảm giác như 30.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.22 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T4
  27.5°
  Cảm giác như 29.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.19 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T4
  27°
  Cảm giác như 27.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.77 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T4
  26.9°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.48 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T4
  26.8°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.08 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T4
  27°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.67 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T4
  26.6°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.5 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T4
  26.9°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   0.9 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T4
  29.3°
  Cảm giác như 32.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.63 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu trong 12h tới