Dự báo thời tiết Huyện Đất Đỏ - Bà Rịa - Vũng Tàu 20 ngày tới

27 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:29 am

Mặt trời mọc

4.12 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1009 hPa

Áp suất

5:29 am

Mặt trời mọc

4.34 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:29 am

Mặt trời mọc

4.83 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

4.52 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

4.06 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

4.83 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

4.83 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

4.33 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

27 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

5.93 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

27 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

5.21 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

27 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

5.3 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

5.05 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

5.05 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

4.42 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

3.7 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

3.04 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

3.04 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

3.54 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

3.04 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

3.05 m/s

Gió

66%

Độ ẩm