Dự báo thời tiết Huyện Côn Đảo - Bà Rịa - Vũng Tàu theo giờ

 • 10:00 am T7
  34.3°
  Cảm giác như 38.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   4.32 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T7
  34.9°
  Cảm giác như 38.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   4.78 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T7
  35°
  Cảm giác như 37°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   4.96 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T7
  34°
  Cảm giác như 37.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   4.69 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T7
  34.1°
  Cảm giác như 37.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   4.78 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T7
  33.5°
  Cảm giác như 37.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   4.88 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T7
  32.1°
  Cảm giác như 35.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   4.87 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T7
  30.5°
  Cảm giác như 33.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   4.77 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T7
  28.2°
  Cảm giác như 31.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.99 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T7
  27.9°
  Cảm giác như 30.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   3.99 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T7
  27.8°
  Cảm giác như 30.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   3.96 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T7
  27.4°
  Cảm giác như 30°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   3.98 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T7
  27.8°
  Cảm giác như 30.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   4.14 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T7
  27.9°
  Cảm giác như 29°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   3.54 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am CN
  27°
  Cảm giác như 29°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.89 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am CN
  26.5°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.34 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am CN
  26.8°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.98 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am CN
  26.7°
  Cảm giác như 27.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.84 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am CN
  26.1°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.57 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am CN
  26.3°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.56 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am CN
  27°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.5 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am CN
  28.8°
  Cảm giác như 31.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   2.08 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am CN
  30.6°
  Cảm giác như 33.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   2.81 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am CN
  32.3°
  Cảm giác như 36°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   3.4 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am CN
  33.5°
  Cảm giác như 36.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   4.14 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am CN
  34.2°
  Cảm giác như 36.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   4.61 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm CN
  34.8°
  Cảm giác như 37.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   4.51 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 pm CN
  35.9°
  Cảm giác như 37.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   4.71 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 pm CN
  34.6°
  Cảm giác như 36.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   4.82 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 pm CN
  34.1°
  Cảm giác như 36.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   4.72 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 pm CN
  33.1°
  Cảm giác như 34.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   4.54 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 pm CN
  31.4°
  Cảm giác như 33.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   4.01 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm CN
  29.1°
  Cảm giác như 31.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   3.35 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm CN
  27.8°
  Cảm giác như 29°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.08 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm CN
  27.1°
  Cảm giác như 30°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   3.07 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm CN
  27.2°
  Cảm giác như 29.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.63 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm CN
  27.4°
  Cảm giác như 29.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.36 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm CN
  27.5°
  Cảm giác như 29°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.37 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T2
  27.5°
  Cảm giác như 27.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T2
  26.4°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.85 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T2
  26.1°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.4 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T2
  26.9°
  Cảm giác như 27.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.62 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T2
  26.3°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.61 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T2
  27°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.33 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T2
  26.8°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.15 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T2
  28.6°
  Cảm giác như 31.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   1.72 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T2
  30.7°
  Cảm giác như 32.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   2.25 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T2
  31°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   2.61 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Côn Đảo - Bà Rịa - Vũng Tàu trong 12h tới