Dự báo thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu theo giờ

 • 7:00 pm T4
  28°
  Cảm giác như 29.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.54 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T4
  28°
  Cảm giác như 29.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.25 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T4
  27.1°
  Cảm giác như 29.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.22 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T4
  27.3°
  Cảm giác như 27.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.26 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T4
  26.2°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.26 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T5
  26.5°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.74 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T5
  26.4°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.69 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T5
  25.4°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.49 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T5
  25°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.83 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T5
  25.2°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.55 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T5
  25°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.73 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T5
  25.4°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.35 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T5
  28.2°
  Cảm giác như 30.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.05 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T5
  29.3°
  Cảm giác như 33.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   1.93 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T5
  31.2°
  Cảm giác như 34.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   2.21 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T5
  32.3°
  Cảm giác như 35.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   2.52 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T5
  32.7°
  Cảm giác như 35.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   3.03 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T5
  31.3°
  Cảm giác như 34.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   2.77 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T5
  32.1°
  Cảm giác như 35.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   2.78 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T5
  33.3°
  Cảm giác như 36.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   2.95 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T5
  33.3°
  Cảm giác như 37.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   3.29 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T5
  33°
  Cảm giác như 36.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   3.71 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T5
  31.7°
  Cảm giác như 34.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   3.98 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T5
  28.9°
  Cảm giác như 31.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.52 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T5
  28°
  Cảm giác như 30.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   3.15 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T5
  27.3°
  Cảm giác như 29.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   3.19 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T5
  27.4°
  Cảm giác như 29.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   3.45 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T5
  27.1°
  Cảm giác như 30°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   3.64 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T5
  27.9°
  Cảm giác như 29.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   3.49 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T6
  28°
  Cảm giác như 27.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   3.01 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.43 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T6
  26.2°
  Cảm giác như 27.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.14 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.83 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T6
  25.3°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.83 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T6
  25.8°
  Cảm giác như 26.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.82 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T6
  25.3°
  Cảm giác như 26.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.72 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T6
  28°
  Cảm giác như 32°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.23 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T6
  30.1°
  Cảm giác như 33.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   3.18 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T6
  32.8°
  Cảm giác như 35.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   3.63 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T6
  33.1°
  Cảm giác như 36.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   3.77 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T6
  33.6°
  Cảm giác như 37.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   3.89 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T6
  34.4°
  Cảm giác như 38.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   4.47 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T6
  35.9°
  Cảm giác như 38.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   4.88 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T6
  35°
  Cảm giác như 38°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   5.2 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T6
  33.3°
  Cảm giác như 37.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   5.13 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T6
  32.4°
  Cảm giác như 36.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   5.05 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T6
  30.8°
  Cảm giác như 34.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   4.8 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T6
  28.7°
  Cảm giác như 32.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   4.07 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu trong 12h tới