Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành - An Giang theo giờ

 • 9:00 pm T3
  30°
  Cảm giác như 32.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   4.26 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T3
  29.5°
  Cảm giác như 31°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   4.09 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T3
  29.8°
  Cảm giác như 32.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   3.88 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T4
  29.2°
  Cảm giác như 32°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   3.44 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T4
  29.4°
  Cảm giác như 32.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   3.21 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T4
  28.7°
  Cảm giác như 31.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.22 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T4
  28.2°
  Cảm giác như 30.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.75 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T4
  28°
  Cảm giác như 30.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.17 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T4
  27.8°
  Cảm giác như 29°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.15 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T4
  27.5°
  Cảm giác như 27.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.16 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T4
  29.8°
  Cảm giác như 31.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   2.69 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T4
  31.2°
  Cảm giác như 33.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   3.22 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T4
  34°
  Cảm giác như 36.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   3.66 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am T4
  35.9°
  Cảm giác như 37.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   3.9 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am T4
  37.3°
  Cảm giác như 40.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   4.12 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 pm T4
  39.1°
  Cảm giác như 42.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   4.11 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 pm T4
  40°
  Cảm giác như 43.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   3.7 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 pm T4
  41.8°
  Cảm giác như 44.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   3.46 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 pm T4
  40°
  Cảm giác như 43°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   4.61 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 pm T4
  36°
  Cảm giác như 39.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   3.65 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm T4
  31.3°
  Cảm giác như 35.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   4.07 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T4
  30.5°
  Cảm giác như 34.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   5.52 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T4
  31.8°
  Cảm giác như 35°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   6.43 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T4
  30.8°
  Cảm giác như 35.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   6.24 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T4
  30.1°
  Cảm giác như 34.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   4.02 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T4
  30°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.17 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T4
  29.3°
  Cảm giác như 33.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.96 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T5
  29.8°
  Cảm giác như 32.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.4 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T5
  28.4°
  Cảm giác như 32.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.3 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T5
  28.7°
  Cảm giác như 32.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.11 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T5
  28.7°
  Cảm giác như 31.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.82 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T5
  28.8°
  Cảm giác như 31.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.51 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T5
  27.8°
  Cảm giác như 31.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.49 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T5
  27.4°
  Cảm giác như 31.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.15 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T5
  29.9°
  Cảm giác như 33.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.17 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T5
  30.4°
  Cảm giác như 35.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   1.72 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T5
  32.8°
  Cảm giác như 37.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   2.42 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T5
  34.7°
  Cảm giác như 39°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   3.09 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T5
  36.5°
  Cảm giác như 41.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   3.27 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T5
  39°
  Cảm giác như 42.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   3.26 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T5
  38.2°
  Cảm giác như 41.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   3.11 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T5
  36.1°
  Cảm giác như 41°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   3.12 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T5
  36.3°
  Cảm giác như 40°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   3.49 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T5
  35.8°
  Cảm giác như 39.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   3.33 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T5
  34.4°
  Cảm giác như 37.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   5.22 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T5
  32°
  Cảm giác như 36.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   6.04 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T5
  31.4°
  Cảm giác như 34°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   5.64 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T5
  31°
  Cảm giác như 35°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   5.11 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Châu Thành - An Giang trong 12h tới