Dự báo thời tiết Huyện An Phú - An Giang theo giờ

 • 11:00 am T7
  33.8°
  Cảm giác như 32.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   3.42 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 12:00 pm T7
  34.8°
  Cảm giác như 33.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   3.41 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 1:00 pm T7
  36.2°
  Cảm giác như 35.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   3.43 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 2:00 pm T7
  37.5°
  Cảm giác như 37.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   3.46 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 3:00 pm T7
  40°
  Cảm giác như 39.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   23%
  • Gió
   3.98 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 4:00 pm T7
  39.2°
  Cảm giác như 40.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   24%
  • Gió
   5.88 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 5:00 pm T7
  35.6°
  Cảm giác như 38°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   8.52 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 6:00 pm T7
  32.7°
  Cảm giác như 34.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   7.18 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 pm T7
  31.9°
  Cảm giác như 34°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   5.99 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 pm T7
  30.6°
  Cảm giác như 32°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   5.25 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T7
  30.3°
  Cảm giác như 32.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   5.06 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T7
  29.3°
  Cảm giác như 31.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   4.5 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T7
  28.5°
  Cảm giác như 31.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   3.67 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am CN
  28.7°
  Cảm giác như 30.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   3.19 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am CN
  27.9°
  Cảm giác như 29.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.04 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am CN
  27.5°
  Cảm giác như 30°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.82 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am CN
  26°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.53 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am CN
  26.6°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.34 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 am CN
  26.7°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.05 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 am CN
  27°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.98 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 am CN
  28.9°
  Cảm giác như 31°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   2.67 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am CN
  30°
  Cảm giác như 33.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   3.64 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am CN
  33°
  Cảm giác như 35.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   3.8 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am CN
  34.1°
  Cảm giác như 36.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   3.57 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am CN
  36.3°
  Cảm giác như 37.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   3.42 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm CN
  37.4°
  Cảm giác như 39.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   3.38 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 pm CN
  40°
  Cảm giác như 40°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   3.44 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 2:00 pm CN
  39.8°
  Cảm giác như 40.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   3.85 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 3:00 pm CN
  38.6°
  Cảm giác như 40.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   4.69 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 4:00 pm CN
  37.2°
  Cảm giác như 38.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   6.29 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 pm CN
  35.7°
  Cảm giác như 36.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   6.6 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm CN
  33°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   6.97 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 pm CN
  31.3°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   5.96 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 pm CN
  30.5°
  Cảm giác như 32.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   5.32 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 pm CN
  30.8°
  Cảm giác như 32.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   4.75 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 pm CN
  29.4°
  Cảm giác như 31.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   4.22 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm CN
  29.4°
  Cảm giác như 31.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   4.21 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am T2
  28.8°
  Cảm giác như 31.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   3.66 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am T2
  29°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   3.55 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am T2
  28.4°
  Cảm giác như 29.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   3.43 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am T2
  27.7°
  Cảm giác như 29.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.21 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am T2
  27.5°
  Cảm giác như 29°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.05 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 am T2
  27.8°
  Cảm giác như 27.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.87 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 am T2
  26.7°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.41 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 am T2
  28.5°
  Cảm giác như 30.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   3.02 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 am T2
  30.7°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   3.65 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T2
  33.1°
  Cảm giác như 35.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   3.89 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am T2
  35.8°
  Cảm giác như 36.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   3.75 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện An Phú - An Giang trong 12h tới