Dự báo thời tiết Châu Đốc - An Giang theo giờ

 • 8:00 pm T5
  29.5°
  Cảm giác như 31.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   5.79 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 pm T5
  29°
  Cảm giác như 32°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   5.06 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 pm T5
  29°
  Cảm giác như 31.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   4.43 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T5
  29.7°
  Cảm giác như 31.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   4.09 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am T6
  29.8°
  Cảm giác như 31.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   3.91 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am T6
  28.9°
  Cảm giác như 30.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   3.31 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am T6
  28.1°
  Cảm giác như 30°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   3 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am T6
  28°
  Cảm giác như 29.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   2.89 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am T6
  27.1°
  Cảm giác như 29.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   2.83 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 am T6
  27.1°
  Cảm giác như 29°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.76 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 am T6
  27.5°
  Cảm giác như 27.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.51 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 am T6
  28.8°
  Cảm giác như 31°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   3.24 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 am T6
  30.6°
  Cảm giác như 33.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   3.17 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T6
  32.9°
  Cảm giác như 36°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   3.08 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am T6
  35°
  Cảm giác như 36°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   2.74 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am T6
  36.4°
  Cảm giác như 39°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   2.51 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 pm T6
  38.2°
  Cảm giác như 40°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   2.58 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm T6
  39.6°
  Cảm giác như 40.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   2.58 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 2:00 pm T6
  40.3°
  Cảm giác như 42°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   2.62 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 3:00 pm T6
  40.2°
  Cảm giác như 41.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   24%
  • Gió
   2.86 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 4:00 pm T6
  39.9°
  Cảm giác như 41.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   4.75 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 5:00 pm T6
  35.3°
  Cảm giác như 38.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   6.76 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm T6
  32.4°
  Cảm giác như 36.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   6.73 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T6
  31.6°
  Cảm giác như 35.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   6.14 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T6
  31.6°
  Cảm giác như 34.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   5.75 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T6
  30.2°
  Cảm giác như 33.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   5.17 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T6
  29.4°
  Cảm giác như 32.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   4.97 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T6
  30°
  Cảm giác như 32.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   4.14 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am T7
  29.7°
  Cảm giác như 31.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   3.34 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am T7
  28.3°
  Cảm giác như 30.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   2.96 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am T7
  28.6°
  Cảm giác như 30.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   2.72 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am T7
  27.1°
  Cảm giác như 29.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.57 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am T7
  27.2°
  Cảm giác như 29.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.36 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 am T7
  26.4°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.4 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 am T7
  26.1°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.3 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 am T7
  28.4°
  Cảm giác như 30.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   2.9 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 am T7
  30.3°
  Cảm giác như 32.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   3.07 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T7
  32.1°
  Cảm giác như 34.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   3.29 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 10:00 am T7
  35.4°
  Cảm giác như 35.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   3.35 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 11:00 am T7
  36.9°
  Cảm giác như 37.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   3.44 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 12:00 pm T7
  38.2°
  Cảm giác như 38.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   3.54 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 1:00 pm T7
  39.2°
  Cảm giác như 39.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   24%
  • Gió
   3.51 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 2:00 pm T7
  40.6°
  Cảm giác như 40.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   23%
  • Gió
   3.65 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 3:00 pm T7
  40.6°
  Cảm giác như 41.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   24%
  • Gió
   4.23 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 4:00 pm T7
  39.3°
  Cảm giác như 40.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   6.24 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 5:00 pm T7
  35.5°
  Cảm giác như 37.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   8.17 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm T7
  32.2°
  Cảm giác như 35.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   7.3 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T7
  30.7°
  Cảm giác như 33.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   6.21 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Châu Đốc - An Giang trong 12h tới